Bilişim teknolojileri KOBİ’lerinin geliştirilmesi programı

Bilişim teknolojileri KOBİ’lerinin geliştirilmesi, amacı genel olarak bilişim teknolojileri alanında yazılım ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren KOBİ’ler için hazırlanan bir programdır. Programın hedefi KOBİ’lerin sayısal olarak içerik ve ürünlerinin geliştirilmesi, ulusal ve ayrıca uluslar arası standartlara ulaşarak bunlara uyum sağlaması, bilgi teknolojilerinin ticarileştirilmesi içerisinde her türlü yer alan ürün, mobil uygulama, oyun ya da yazılım gibi teknolojilerin ilerlemesi ve bu kapsamdaki etkinliklerin artırılmasıdır. Ayrıca rekabet güçlerinin ve bunların sağladıkları katma değerin de yükseltilmesi amacı ile program kapsamında hazırlanan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bilişim teknolojileri KOBİ’lerinin geliştirilmesi programı bilişim sektöründe aktif olarak…

Devamını Oku