KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Nedir?Finans 

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Nedir?

KOSGEB işletmelerin büyümeleri, gelişmeleri, ihracat oranlarını arttırmaları ve pazar araştırması yapmaları için birçok destek programına sahiptir. Bunların yanında, tek başına büyüyemeyen, bir ortaklığa ihtiyacı olan firmalar için de işbirliği destek programını çıkarmıştır. Peki, KOSGEB işbirliği güçbirliği destek programı nedir?  Bu destek, küçük ölçekli ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle ya da büyük ölçekli bir firmayla ortaklık esasına dayalı işbirliği geliştirmesi için KOSGEB’e bağlı proje yönetim dairesi başkanlığı tarafından tasarlanmıştır. Bu destekle firmalar karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayarak iş birlikleri oluştururlar. Böylece iki firma da kazançlı çıkar. İki türlü işbirliği modeli vardır. Bunlardan biri proje bazlı ortaklık, diğeri ise işletici kuruluşun kurulduğu ortaklık türüdür. Proje bazlı ortaklık türünde iki firma da bir proje kapsamında çalışır, yapılan iş planlarında ve iş akışlarında iki firmanın da görevleri açıkça belirtilir. Projenin teknoloji alanına göre destek oranları da değişmektedir. KOSGEB işbirliği güçbirliği destek programı nedir?  İşletici kuruluşun kurulduğu ortaklık türü nedir? sorusuna verilecek cevap ise bu destek tipinde iki firma projenin kabul edilmesinin ardından bir işletici kuruluş kurar ve projeyi bu kuruluş kapsamında gerçekleştirir. Burada da işletici kuruluşun teknoloji alanına göre destek oranları değişiklik gösterir. 

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Nedir?

Destek Programının Desteklediği Çalışmalar

KOSGEB işbirliği güçbirliği destek programı nedir?  sorularının ardından en sık sorulan soru da başvuru kapsamında hangi projelerle başvurmam gerekiyor sorusudur. KOSGEb bu konuda çeşitli sınırlamalar getirmiş olup, aşağıdaki konular hakkında yapılan çalışmalar desteklenmektedir;

  • Ürün çeşitliliğini, kapasitesini arttırmak amacıyla yapılan imalat çalışmaları,
  • Verimliliği arttırmak amacıyla yapılan çalışmalar,
  • Pazar payını arttırmak ve marka oluşturmak için yapılan çalışmalar,
  • Müşteri beklentilerini karşılamak üzere yapılan çalışmalar,
  • Pazar beklentilerini karşılamak amacıyla ortak yapılan tasarım ve üretim çalışmaları,
  • Yeni kabiliyet geliştirme amacıyla yapılan çalışmalar ve
  • Her türlü maliyet azaltma, rekabet avantajı sağlama ve milli geliri arttırıcı çalışmalar.

Bu başlıklarda yapılan çalışmalar sonucunda proje oluşturulmalı ve sunulmalıdır. Milli servetin arttırılması ve uluslararası pazarda söz sahibi olabilmek için bu tip desteklere başvurulmalı, birden çok firma bir araya gelerek sinerji oluşturup başarı elde etmelidir.

Benzer Yazılar