KOSGEB 

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı Nedir

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), küçük ve orta ölçekli işletmeleri eğitim ve sermaye olarak destekleyen bir kuruluştur. KOSGEB Tematik proje destek programı nedir konusu da KOSGEB desteği almak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. KOSGEB Tematik proje destek programı, KOBİ’lerin kendi mevcut işletmeleri gelişmek için veya Meslek Kuruluşları için küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için daha fazla projenin hazırlanmasını teşvik etmek edilmesi amacıyla oluşturulmuş bir programdır. 

Türkiye ekonomisinde yaşanan hareketliği desteklemek amacıyla KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletmeleri kendilerini geliştirmeleri ve büyümeleri için desteklemektedir. KOSGEB Tematik proje destek nedir konusu ise bu destekten yaralanmak isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Öncelikle makro strateji dokümanların da vurgulanan öncelikler dikkate alınarak belirlenen bölgesel ve sektörel alanlarda ihtiyaçların karşılanmasını amaçlamaktadır. Böylelikle KOBİ’ler daha fazla proje hazırlayabilecek ve bu konuda gerekli finansman konusunda yardım alabilecektir.

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı Nedir

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı Geri Ödemesiz Yardımlar Nelerdir

KOSGEB Tematik proje destek nedir konusunda merak edilen bir diğer noktada gerçekleştirilen sermaye yardımının geri ödemeli ya da geri ödemesiz olup olmadığıdır. KOSGEB Tematik proje kapmanında geri ödemesiz ve geri ödemli olarak desteklenen detaylar vardır. Geri ödemesiz detayların dışında kalan tüm unsurlar için geri ödemeli kredi desteği sağlanmaktadır. 

  • KOSGEB Tematik proje programında geri ödemezsiz destek detayları;
  • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri
  • Yeni makine, ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması. (Bu madde taşıma giderleri dahil değildir.)
  • Sarf malzeme giderleri
  • Hizmet alım giderleri
  • Genel idari giderler

Yukarıda belirtilen giderler KOSGEB Tematik proje destek nedir konusunda geri ödemesiz destek imkanı sağlamaktadır. Bu detaylarında dışında kalan ayrıntılar için KOSGEB tarafından geri ödemeli kredi yardımında bulunulmaktadır. Geri ödemeli desteklerde, ödemeler proje bitiminin ardından 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere üçer aylık taksitler halinde toplam 8 (sekiz) ödemeyle gerçekleştirilir. Geri ödemeli desteklerde verilen kredilere faiz veya komisyon uygulamayarak KOBİ’lere destek olunur. Bu maddelerin kontrolü KOSGEB İcra Komitesi tarafından ve Tematik Proje Teklif Çağrısıyla belirtilir. 

Benzer Yazılar