Tarım ve Hayvancılık DesteğiKrediler 

Tarım ve Hayvancılık Desteği Detayları Nedir?

Devlet desteği ülkemizde her geçen gün hibe ve destek projeleri ile devam ediyor. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda hem geliştirme hem de çiftçileri teşvik etmek için pek çok farklı proje ile devlet desteği sunulmaktadır.

Küçükbaş, büyükbaş hayvan ve kümes hayvanları alımı ve yetiştiriciliği konularından desteklemeler yapılmaktadır.

Tarım ve hayvancılık desteği projesinin bir diğer amacı da kırsal kesimlerden kentlere göç eden ve çiftçilik ve hayvancılık işlerinden anlayan kesimin yine kendi bölgelerine dönerek iş sahibi olmalarıdır.

Özellikle tarım ve hayvancılık desteği kapsamında yer alan projelerden bazıları Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı ve Konya Ovası Projesidir. Bu projeler kapsamında asıl hedef başka şehirlere göçü engellemek ve bölgedeki hayvancılığı geliştirmek ve aynı zamanda çiftçilere de destek olmaktır. Bunun için projeler kapsamında hem hibe hem de destek verilmektedir.

Ancak bu hibe ve desteklerden faydalanmak için uygun bir projenin hazırlanması ve bölgedeki ilgili kuruma projenin sunulması gerekiyor. Komisyon tarafından incelenerek uygun görülen projeler kabul edildikten sonra ise hibe, teşvik ya da kredi veya desteklerden faydalanabiliyorlar. Önemli olan hazırlamış olduğunuz projenin komisyon tarafından geçer şekilde olacak bir sunum ile hazırlanması ve ayrıca yenilik de içermesidir.

Hayvancılık hibesinden faydalanmak için ilk şart Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı olarak minimum bir yıl kadar tarımsal bir faaliyet gerçekleştirmiş olmak ilk aranan şarttır. Bununla birlikte faaliyet içerisinde minimum olarak 10 adet büyükbaş beslemek ve bakmak da yine ilk şart olarak aranmaktadır. Küçükbaş kategorisinde hayvan bakıyorsanız bu sayı en 50 en fazla 200 olarak belirlenmiştir.

Hayvancılık hibesi ve desteği almak için proje kapsamı içerisinde yeni bir ahır inşa etmek ya da kullanılan mevcut ahırın yeniden onarılması veya yapılması, koç, damızlık ya da teke gibi damızlık hayvanların tedarik edilmesi ya da hayvancılık sektörü içerisinde kullanılacak olan diğer araç ve gereçler için gerekli olan makinelerin alımı için kredi ve hibe verilmektedir.  Bu faaliyetler için ise devlet %50 oranında bir hibe desteği vermektedir.

Benzer Yazılar