hibe ve desteklerKOSGEB 

Hibe ve Destekler Listesi Kimleri Kapsıyor?

Hibe ve Destekler Listesi

Hem KOBİ’lere hem de girişimci şirketlere ülkemizce verilen hibe ve destekler her geçen gün katlanarak artış göstermektedir.

Devlet desteği almak isteyen ve bu destek ile kendi işini kurup, kendi işinin patronu olmak isteyen pek çok kişi bulunmaktadır. Aynı şekilde mevcut olan işletmesini daha da büyütmek isteyenleri kapsıyor. Hem de imalat hem de üretime destek vermek isteyen pek çok işletme de yer almaktadır.

Bu destek ise işte tam bu noktada devreye girerek pazarın canlanmasını sağlar ve ayrıca üretime de büyük bir katkıda bulunur.

Bu destekler, her türlü yatırıma, üretime ve imalata destek vererek hem esnafı hem de çiftçinin en büyük destekçisi olmaya devam etmektedir.

Devlet hibe ve destekler listesi

hibe ve destekler
Yatırım Adı Hibe Miktarı (%50) 2014 Hibe Miktarı (%50) 2015 Hibe Miktarı (%50) Toplam Hibe Miktarı (TL) Salça Fabrikası Sera Yem Hazırlama Bal İşleme Mısır Silajı, Pancar Küspesi, Toz Saman vs. İşleme Paketleme Fıstık İşleme (2 adet) Besi Çiftliği Damızlık Koyun Ağılı Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi TOPLAM

İmalat sektörü için açık destek projesi: İmalat ile ilgilenen KOBİ’ler ve girişimciler için devlet desteği ilk sırada yer almaktadır. Özellikle teknoloji yönünden yatırımlar başta olmak üzere geri ödemesiz pek çok hibe ve kredi programlarının imalat sektörüne yönelik olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ancak mevcut olan işletmeniz için ya da yeni kuracağınız imalat işletmeniz için hibe ve destek projelerinden hangisinin sizin için daha verimli avantajlı olacağı konusunda iyi bir analiz yapmanız gerekmektedir.

Tekno-yatırım projesi: Bu proje kapsamında KOBİ’ler için belirlenen hibe desteği 5 milyon liraya kadar çıkabilmektedir. Bu program dahilinde hibe desteği almak için bazı şartları taşımak gerekmektedir. Proje kapsamında değerlendirilmek için en az bir TÜBİTAK projesinin onaylanması gerekmektedir ve ayrıca üretilecek olan ürünün patentinin de alınmış olması gerekiyor.

Stratejik ürün desteği projesi: Bu proje kapsamında en az 5 milyon liraya kadar hibe verilebilmektedir. Ancak bu projelerin sadece işin uzmanı tarafından hazırlanması ve ayrıca proje kapsamında değerlendirilmesi için fizibilite raporunun da çok iyi hazırlanması şarttır.

Kırsal kalkınma deste projesi: Bu proje sadece tarımsal ve hayvansal ürünler ile ilgili olmakla birlikte yatırım yapılacak bölgeye göre hibe ve destek miktarı değişkenlik gösterebilmektedir.

Ar-ge inovasyon destekleri projesi: İşletmelerin içerisinde bulunan AR-GE departmanları için verilen hibe ve destek projesidir.

Benzer Yazılar