KOSGEB Haberleri 

KOSGEB Fuar Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşletmeniz için kosgeb fuar başvurusu nasıl yapılır diye merak ediyorsanız aşağıdaki yazıyı dikkatlice okuyun. Kosgeb fuar başvurusu için gerekli tüm bilgilere ulaşacaksınız.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek ve geliştirmek amacı ile kurulan KOSGEB, yılın belli aylarında fuar duyuruları yaparak firmalar ile müşterileri buluşturur. Fuar kapsamındaki firmalar için yaptığı hibe oranı ise %50’dir. Yapılan hibenin amacı; fuarın kurulacağı yer, stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuara katılacak firmaların kataloğu, tanıtımlar, fuar yapılacak alanın düzenlemesi için hostesler, güvenlik ve temizlik masrafları karşılamaktır. Fuar başvurularının belirli bir süresi, KOSGEB destek programlarının da bir kotası mevcuttur. Bu sebeple fuara katılacak firmaların, gerekli belgeleri hazırlayıp erken dönemde kosgeb fuar başvurusu yapmaları gerekir.

KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteğinden Faydalanmak İçin

 • Fuar desteği almak isteyen kişilerin, en az dört yıllık okul mezunu olması gerekir.

 • İşe yeni başlayacak elemanlar tercih edilir.

 • Kosgeb fuar başvurusu yapacak olanların istenilen tüm evrakları hazır bulundurmaları gerekmektedir.

KOSGEB Programına dâhil olmak için; ilk şart KOSGEB üyeliğidir. Üyeliği olan kişilerin atacağı diğer adımlar şu şekildedir. KOSGEB üyeliği sırasında verilen kullanıcı adı ve şifre girilerek destek.kosgeb.gov.tr adresine girilmelidir.

 1. Bu adresten genel destek başvuru formu doldurulup çıktısı alınarak kaşeli ve imzalı olarak KOSGEB’e teslim edilmelidir.

 2. Genel Destek Başvuru Taahhütnamesi doldurulup, çıktısı alınarak yine imzalı ve kaşeli olarak KOSGEB’e teslim edilmelidir.

 3. Yurt İçi Fuar Desteği başvuru formu doldurulmalı, çıktısı alınarak imzalı ve kaşeli olarak KOSGEB’e iletilmelidir.

 4. Organizatör kuruluş ile yapılan sözleşme, Fuar başvuru yani katılım formu doldurulup yine KOSGEB’e teslim edilmelidir.

Ödeme Talebi İçin Gerekli Evraklar

 1. Yurt İçi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu, KOSGEB’in resmi internet sitesinden doldurulmalı

 2. Organizatör firma tarafından işletme adına düzenlenmiş fatura veya fatura yerine geçen belge

 3. Fatura tutarının organizatör firmaya ödendiğine dair banka dekontu

 4. İşletmenin SGK borcu bulunmadığına dair belge

 5. İşletmenin her hangi bir vergi borcu bulunmadığına dair belge

 6. SGK veya Vergi borcu bulunması halinde ise mahsup dilekçesi

Bu evraklar hazırlanarak KOSGEB’e başvuru yapılması halinde, fuar masraflarının belli bir miktarı karşılanır. Fakat KOSGEB Fuar desteği için üst limit 30 000 TL dir.

Ayrıca KOSGEB tarafından karşılanan yurtdışı destek programları da mevcuttur. Bu desteğin amacı, işletmelerin uluslararası işbirliğini artırmaktır. Hibe oranı ise konaklama giderleri, ulaşım giderleri(ulaşım yapılacak ülkenin uzaklığı ve ulaşım koşulları göz önüne alınır ve limiti değişir), tercime ve rehberlik, fuar giriş çıkışları, organizasyon giderleri hesaplanarak kararlaştırılır.

Yurtdışı Destek Programlarından Yararlanmak İçin Belli Koşullar Vardır

 • KOSGEB yurtdışı destek programından faydalanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB veri tabanında yer alması gerekir.

 • Yurtdışı destek programından faydalanmak isteyen işletme, KOGEB birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilmesi halinde ilk olarak taahhütname istenir.

 • Taahhütnamenin kabul edilip kayda alındığı tarih, KOSGEB programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Yurtdışı Destek Programına Kabul Edilen İşletmelerin yaptığı aktiviteler, aşağıdaki maddelerden en az iki tanesini içermelidir.

 • Yurtdışındaki meslek kuruluşları ile toplantılar

 • Çeşitli işletmeler ile yapılacak ikili görüşmeler

 • Sanayi bölgelerine yapılan geziler, teknopark gezileri veya finans gurupları ile yapılacak görüşmeler.

 • Yurtdışında çeşitli fuar gezileri

 • Yurtdışı gezi programına katılacak temsilcilerin, işletmenin sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.

 • Yurtdışı iş gezisinin düzenlenmesi için, minimum on işletmenin katılması şart koşulur. Bu on firmanın her biri KOSGEB destek programından faydalanmaya hak kazanmış olmalıdır.

 • Yurtdışı iş gezisi için her bir firmaya 2000 TL destek verilir. Programın amacına göre bu oran, en fazla 10 000 TL kadar olabilir.

Related posts